Magin som framgångsfaktor.

Handen på hjärtat; kan du affärsidén för det företag eller organisation där du jobbar?

Genom magins uttrycksförmåga hjälper jag dig att lyfta fram ledningens budskap så att de stöder affärsmålen. Det kan vara ett känsligt ögonblick, när kanske hela organisationen står inför en förändring: Ledningen är redan väl förberedd och vill få hela organisationen med på resan.

Hur skapar man då lusten och intresset?

Min övertygelse är att magin kan ge en klar pedagogisk långtidseffekt när det gäller att föra ut och skapa mervärden i företagets budskap.

Som tidigare VD för ett av Europas största börsnoterade tekniska konsultbolag med över 2500 anställda och styrelseledamot i fler än 20 företag är jag väl förtrogen med betydelsen av att implementera budskap såväl i organisationer som i deras omvärld.

All form av kompetensöverföring konkurrerar med vardagsrutinerna. Därför måste den ha en dramaturgi som gör den intressant och därmed effektiv.

Magi som förstärkare vid kunskapsöverföring gör att budskapet sitter klockrent.

 

 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™