Magic Management Consultant.


Magi har en tydlig pedagogisk effekt på olika slag av inlärning; allt från säljträning till att föra ut verksamhetsidéer!

Det är min erfarenhet från 30 magiska år, dels som professionell magiker, dels på ledningsnivå i näringslivet.

Jag arbetar i dag som managementkonsult i ett internationellt konsultföretag med verksamhet i USA, Australien, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Holland och Sverige. Jag ser ett växande behov av lustfylld och intresseväckande inlärning hos allt fler lärande organisationer i näringslivet.

Nu vill jag låta min unika bakgrund komma till användning för dig som kan se underhållning och magi som medel att stärka ditt företags affärsavgörande relationer.

Holger Wästlund

 

 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™