Budskap

Några exempel på olika budskap och situationer som går att illustrera och förstärka med magins hjälp:

 • Affärsidé
 • Bench Marking
 • Empowerment
 • Entertraining
 • Förhandlingsteknik
 • Intellektuell utmaning
 • Interaktiv träning
 • Kommunikation
 • Koncentration
 • Kroppsspråk
 • Kärnvärden
 • Ledarskap
 • Lönsamhet
 • Mål
 • Nytänkande
 • Personalutveckling
 • Problemlösning
 • Promotion
 • Psykologi
 • Risktagande
 • Strategi
 • Vision
 • Säljträning
 • Team work

 

 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™