Referensuppdrag

Holger Wästlund har som managementkonsult ansvarat för strategiplaner för bl.a. följande företag:

 • Volvo AB
 • Astra AB
 • AB Draco
 • AB Hässle
 • AB Bolinder-Munktell
 • AB Trelleborgs Gummifabriker
 • Aga AB
 • Stenberg-Flygt AB
 • AB Sandvikens Jernverk
 • AB Saab-Scania
 • Höganäs AB
 • AB Atomenergi
 • AB Bofors

Holger Wästlund har genomfört konsultuppdrag i:

 • Norge
 • Danmark
 • Finland
 • Holland
 • Frankrike
 • Jugoslavien
 • Tjeckiska Republiken
 • USA
 • Kanada
 • Brasilien
 • Zambia
 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™