Företagsledare, konsult.

Fakta:

 

Utbildning   Teknologie licentiat Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
1984 — 1991   Verkställande direktör, VBBGruppen AB, ca 2500 anställda, noterat på Stockholms Fondbörs fr.o.m. år 1990
1991 — 1997   Managementkonsult på Cepro AB, Stockholm
1997 — 2000    VD Specialfastigheter Sverige AB, 140 fastigheter, helägt av Finansdepartementet
2000 -   Managementkonsult på ConcoursCeproAB, internationellt konsultföretag

 

 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™