Magikern och ficktjuven

Vem är magikern Holger Wästlund?

Citat ur "Magins vem är vem?" Trollare och andra underhållare, av Christer Nilsson, Bokförlaget Spektra AB 1990:

"Holger Wästlund, som tidigare använde sig av artistnamnet Mac Freddy, började "mixtra med trollerigrejor" i sjuårsåldern. Redan vid tio fick han sitt första engagemang som trollkarl. Under tre årtionden var han en av landets mest engagerade trollkarlar med familjeunderhållning som specialitet.

För många år sedan såg och träffade Holger Wästlund den kände franske ficktjuven och entertainern Dominique, som då arbetade på Lido i Paris. Holger Wästlund inspirerades, och snart var några ficktjuvseffekter inlagda i programmet för vuxna. När Dominique arbetade på Berns i Stockholm under två månader behövde han hjälp av tolk. Holger Wästlund ställde upp, och under denna tid kunde han verkligen se och lära hur en professionell ficktjuv arbetar. Men som kolleger utbytte man också erfarenheter, så Dominique fick i gengäld — och använder ännu — en del av Holger Wästlunds specialiteter inom facket.

Holger Wästlund har tidigare varit i USA som stipendiat vid University of Illinois. Han fick chansen att uppträda i ett tiotal TV-program, bl. a. med ficktjuveri. Detta resulterade i att han också fick undervisa polisen i Chicago i hur ficktjuvar — oärliga sådana — arbetar.

Holger Wästlund, som därefter visat sina färdigheter i ett 15-tal TV-program i Sverige, våra nordiska grannländer, Tyskland, Österrike och Schweiz, har arbetat semiprofessionellt. Någon önskan om att bli artist på heltid har han aldrig haft.

Tidigare kunde Holger Wästlund avverka fler än 150 framträdanden under ett år men under de senaste åren har han begränsat sina uppträdanden till ett fåtal om året. Hans arbete som VD för ett stort företag i Stockholm har tagit så mycket av hans tid, att det inte blir någon fritid över för scenframträdanden. Men Holger Wästlund har alltid tyckt att det är roligt att stå på scenen. För den skull och för att bibehålla färdigheterna har han alltid gjort några enstaka — av publiken med glädje emotsedda — framträdanden som ficktjuv, föredragshållare och konferencier."

 

 

 
  H O L G E R  W Ä S T L U N D  2001  Magic Management™