Magi

kan användas som framgångsfaktor i Ditt företag! Holger Wästlund, underhållare och företagsledare hjälper Dig på seminariet, kickoffen och på konferensen.

Magi här och nu
Magikern
Referenser
ConcoursCepro
Företagsledaren
Kontakt
Referenser igen
Styrelseuppdrag
Budskap
Konsulten
Föreställningar
Framgång
Kontaktinfo
Referenser ännu en gång
Magic Management

English Version

Referenses
ConcoursCepro
The Manager
Contact info
References
Board Assignments
Message
The Consultant
Shows and seminars
Success Factor
Contact info again
More Referenses
Try it yourself!
Magic Management
The Magician
Programs